Językoznawstwo ​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Mariola Wołk

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-4529-1644

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Języka Polskiego i Logopedii, Instytut Językoznawstwa

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 524 63 51

E-mail

mariola.wolk@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

językoznawstwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

11

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

2

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

1

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

61

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

4

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   semantyka

2.                    pragmatyka

3.                    składnia

4.                    współczesny język polski

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?   tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  tak