Językoznawstwo

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Iza Matusiak-Kempa

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-6753-167X

Zakład/Katedra/Instytut

Instytut Językoznawstwa

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

504 107 945

E-mail

iza.matusiak@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

językoznawstwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

41

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

3

6. Liczba wypromowanych doktorów

7. Liczba doktorantów pod opieką

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Historyczne i współczesne nazwy własne w perspektywie kulturowej

2.                    Językoznawstwo antropologiczne

3.                    Wartości i wartościowanie w języku i kulturze

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak