Nauki teologiczne

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Karol Jasiński

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-7695-499X

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Filozofii i Prawa Kanonicznego

Wydział

Wydział Teologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

698 658 630

E-mail

karol.jasinski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Karol-Jasinski-2

Dyscyplina naukowa

Nauki teologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

15/5

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

6/1

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0/1

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

27

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

3

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Religiologia

2.                    Teologia religii

3.                    Filozofia religii

4.                    Fenomenologia religii

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak

Kandydaci na Promotorów