Inżynieria lądowa, geodezja i transport​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Jacek Rapiński

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-8954-7963

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Geodezji / Instytut Geodezji i Budownictwa

Wydział

Geoinżynierii

Uniwersytet

Tel.

89 523-34-28

E-mail

Jacek.rapinski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Jacek-Rapinski

Dyscyplina naukowa

Inżynieria lądowa, geodezja i transport

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

58

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

307

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

12

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

700

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

14

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

1(UWM ostatni rok SD) + 1(UPC)

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Wykorzystanie systemów GNSS w pomiarach deformacji

2.                   Opracowanie danych z LiDAR

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów