Inżynieria lądowa, geodezja i transport​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Jacek Paziewski

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-6033-2547

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Geodezji/Instytut Geodezji i Budownictwa

Wydział

Geoinżynierii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 48 73

E-mail

jacek.paziewski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://uwm.edu.pl/gnss/sklad-zespolu/jacek-paziewski

https://www.researchgate.net/profile/Jacek_Paziewski

Dyscyplina naukowa

Inżynieria lądowa geodezja i transport

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

53/54

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

926/998

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

18/18  

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1400

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

20

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

1 (promotor pomocniczy)

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak (1)

b.

zagranicznym

Tak (1)

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Pozycjonowanie GNSS z wykorzystaniem odbiorników niskokosztowych i smartfonów.

2.                    Rozwój algorytmów opracowania wysokoczęstotliwościowych obserwacji GNSS.

3.                    Precyzyjne absolutne pozycjonowanie GNSS.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak

Kandydaci na Promotorów