Nauki medyczne

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Anna Kozłowska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. n. med., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-6878-8496

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

Wydział

Wydział Lekarski

Uniwersytet

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

(+48) 89 524 53 11

E-mail

kozlowska.anna@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Kozlowska-3   

Dyscyplina naukowa

nauki medyczne oraz nauki biologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

44/41

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

429/362

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

12/10

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

6. Liczba wypromowanych doktorów

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Depresja-oś mózgowo-jelitowa (metabolizm, zmiany w neurotransmisji, formy wsparcia podczas leczenia)

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na promotorów