Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Anna Kozłowska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.n. med.; prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-6878-8496

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

Wydział

Wydział Lekarski

Uniwersytet

Tel.

(+48) 89 524 53 11

E-mail

kozlowska.anna@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Kozlowska-3

Dyscyplina naukowa

Nauki medyczne oraz nauki biologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

28/35

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

167/198

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

8/9

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

6. Liczba wypromowanych doktorów

7. Liczba doktorantów pod opieką

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

2

a.

polskim

1

b.

zagranicznym

1

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.        Patofizjologiczna charakterystyka struktury komórek i aktywności wybranych struktur mózgowia w nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi (ADHD) na modelu szczurzym:

a)       zmiany morfometryczne kory przedczołowej oraz móżdżku, pobranych od szczurów ze spontanicznym nadciśnieniem tętniczym (SHR; zwierzęcy model ADHD) i szczurów Wistar-Kyoto (WKY; kontrola),

b)      zmiany w kodowaniu neuronów i/lub włókien nerwowych w korze przedczołowej i móżdżku szczurów SHR i WKY.

c)                    

d)                   

e)                    

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK