Nauki medyczne

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Agnieszka Owczarczyk-Saczonek

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab. n. med.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-8660-4889

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej

Wydział

Lekarski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

601 057 800, 89 678 66 54

E-mail

agnieszka.owczarczyk@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Owczarczyk-Saczonek?ev=hdr_xprf&_sg=Bxja2jFysgkmVnri7xHymIy71D4_oAgz2oFvYMUi1oZzjzT8TeNVKZkdOIzF-NVcYjWdhkYy2pQ64OF9wEgLXxVc

Dyscyplina naukowa

nauki medyczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

199

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

736

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

17

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

736

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

15

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

4

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Rola rezydentnych komórek w patogenezie bielactwa i łuszczycy oraz wpływ leczenia na ich biologię

2.                    Wpływ leczenia na markery metaboliczne w łuszczycy

3.                    Rola limfocytów gamma-delta w patogenezie zapalnych chorób skóry oraz wpływ leczenia ogólnego

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na promotorów