Jestem absolwentką kierunku Zootechnika Wydziału Bioinżynierii Zwierząt oraz kierunku Rolnictwo Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa. Jestem przewodniczącą koła naukowego „Diagnostyki Chorób roślin ZYMOKS”. Doktorat z dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo realizuję w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej. Przedmiotem moich badań naukowych jest biologia i szkodliwość grzybów rodzaju Fusarium w uprawie pszenicy twardej. W badaniach będę analizowała aktualny problem tworzenia mykotoksyn przez patogeny przy pomocy molekularnych technik badawczych. Dodatkowo moje zainteresowania naukowe skupiają się również na chorobach i szkodnikach zbóż, a w szczególności kukurydzy zwyczajnej. Ponadto obiektem moich dodatkowych badań naukowych są również konie zimnokrwiste.

Moją pasją jest hodowla koni i bydła mięsnego. Dodatkowe moje zainteresowania to plastyka, rysowanie, sport, szachy, florystyka, ogrodnictwo, podróże, filmy akcji oraz czytanie książek.

Weronika Giedrojć

Rolnictwo i ogrodnictwo

Doktoranci 2021

Nauki biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

 Nauki teologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

Rolnictwo i ogrodnictwo

 Nauki medyczne

 Inżynieria lądowa i transport

Nauki biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 Nauki Prawne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

 Zootechnika i rybactwo

 Inżynieria Mechaniczna

Ekonomia i finanse

 Nauki biologiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zootechnika i rybactwo

Inżynieria Mechaniczna

Nauki biologiczne

Językoznastwo