Jestem doktorantem Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Doktorat jest realizowany w ramach projektu „Doktorat wdrożeniowy” we współpracy z Firmą ChemProf, w której pracuję i zajmuję się chromatografią cieczową i gazową. W swojej pracy doktorskiej będę starał się opracować produkt na bazie enzymów drożdżowych, który jako dodatek paszowy będzie miał za zadanie detoksyfikację mykotoksyn (głównie Zearalenonu). Pozwoli to na wykorzystanie drożdży jako produktu odpadowego wielu gałęzi przemysłu do oczyszczenia pasz, które normalnie byłyby niezdatne do użycia.

W wolnym czasie lubię zajmować się obserwacjami astronomicznymi i astrofotografią.

Krzysztof Waśkiewicz

Weterynaria

Doktoranci 2021

Nauki biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

 Nauki teologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

Rolnictwo i ogrodnictwo

 Nauki medyczne

 Inżynieria lądowa i transport

Nauki biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 Nauki Prawne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

 Zootechnika i rybactwo

 Inżynieria Mechaniczna

Ekonomia i finanse

 Nauki biologiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zootechnika i rybactwo

Inżynieria Mechaniczna

Nauki biologiczne

Językoznastwo