Jestem na Wydziale Geoinżynierii, moja dyscyplina naukowa to Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, a konkretnie pracuję nad projektem w Katedrze Inżynierii Środowiska. Temat moich badań to Stymulacja i regulacja wzrostu biofilmu oraz mikroglonów i cyjanobakterii w fotosyntetycznym mikrobiologicznym ogniwie paliwowym. Badania te dotyczą produkcji energii elektrycznej z materiałów odpadowych takich jak ścieki czy serwatka serowa (będąca odpadem po produkcji sera) za pomocą mikroglonów i cyjanobakterii. Organizmy te mają zdolność do produkcji elektronów podczas rozkładu związków organicznych. Cały proces odbywa się w specjalnym reaktorze wyposażonym w elektrody, membranę jonowymienną oraz przewód łączący anodę z katodą. Anoda jest ostatecznym akceptorem wyprodukowanych elektronów, które następnie są przekazywane za pomocą zewnętrznego przewodu na katodę i podczas tego procesu produkowany jest prąd elektryczny. Dodatkową zaletą całego procesu jest unieszkodliwianie odpadów organicznych poprzez wykorzystanie ich do produkcji energii elektrycznej.

Adam Starowicz

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Doktoranci 2021

Nauki biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

 Nauki teologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

Rolnictwo i ogrodnictwo

 Nauki medyczne

 Inżynieria lądowa i transport

Nauki biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 Nauki Prawne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

 Zootechnika i rybactwo

 Inżynieria Mechaniczna

Ekonomia i finanse

 Nauki biologiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zootechnika i rybactwo

Inżynieria Mechaniczna

Nauki biologiczne

Językoznastwo