Nutritionist, z ziemi włoskiej do Polski, będę badał rolę iryzyny –
adipokiny zaangażowanej w kontrolę rozmnażania i metabolizmu – na
komórki lutealne świń. Możesz mnie znaleźć w laboratorium lub
biegającego wzdłuż jezior, po szlakach czy na stadionie. Czasem też
jeżdżę na rowerze i pływam. Potem dużo piszę i obserwuję. Piątek means pizza day. I like taking life “con calma”.

Andrea Biagini

Nauki biologiczne

Doktoranci 2021

Nauki biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

 Nauki teologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

Rolnictwo i ogrodnictwo

 Nauki medyczne

 Inżynieria lądowa i transport

Nauki biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 Nauki Prawne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

 Zootechnika i rybactwo

 Inżynieria Mechaniczna

Ekonomia i finanse

 Nauki biologiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zootechnika i rybactwo

Inżynieria Mechaniczna

Nauki biologiczne

Językoznastwo