Jestem absolwentem filologii polskiej (specjalność: edytorstwo tekstów), którą ukończyłem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Badania, które prowadzę w ramach Szkoły Doktorskiej, stanowią połączenie moich największych życiowych pasji: języka, literatury i piłki nożnej. Zajmuję się polskim socjolektem piłkarskim, czyli jedną ze społecznych odmian języka polskiego. Jest to język, którym posługują się piłkarze, trenerzy, a także ludzie związani z piłką nożną, w tym kibice. Mniej lub bardziej świadomie socjolektem piłkarskim posługuje się – lub przynajmniej ma styczność – większość z nas.

Do tej pory temat ten nie został zbadany w polskiej socjolingwistyce w sposób wystarczający, stąd prowadzenie dalszych badań jest zasadne, a nawet konieczne.

Wojciech Żęgota

Językoznawstwo

Doktoranci 2021

Nauki biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

 Nauki teologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

Rolnictwo i ogrodnictwo

 Nauki medyczne

 Inżynieria lądowa i transport

Nauki biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 Nauki Prawne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

 Zootechnika i rybactwo

 Inżynieria Mechaniczna

Ekonomia i finanse

 Nauki biologiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zootechnika i rybactwo

Inżynieria Mechaniczna

Nauki biologiczne

Językoznastwo