Absolwent Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie – kierunek historia, spec. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną. 

Moje zainteresowania naukowe dotyczą historii kolei na ziemiach polskich. Tematem badawczym mojej pracy doktorskiej jest historia kolei w dawnych Prusach Wschodnich.

W ramach badań zamierzam stworzyć dwie bazy danych historycznych – pierwszą o obiektach infrastruktury kolejowej w d. Prusach Wschodnich, drugą o rozlokowaniu materiałów źródłowych dotyczących tematu badań.

Na co dzień pracuję w Archiwum Państwowym w Olsztynie. 

W wolnej chwili audiofil, miłośnik płyt winylowych, fotografii oraz literatury. 

Piotr J. Kosiński

Historia

Doktoranci 2021

Nauki biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

 Nauki teologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

Rolnictwo i ogrodnictwo

 Nauki medyczne

 Inżynieria lądowa i transport

Nauki biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 Nauki Prawne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

 Zootechnika i rybactwo

 Inżynieria Mechaniczna

Ekonomia i finanse

 Nauki biologiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zootechnika i rybactwo

Inżynieria Mechaniczna

Nauki biologiczne

Językoznastwo