Jestem absolwentem kierunku Inżynierii Środowiska.  Podczas prowadzenia prac badawczych będę zajmować się analizą zdolności sorpcyjnych osadów dennych w jeziorach poddanych rekultywacji różnymi metodami podczas całego roku hydrologicznego. Pozwoli to sprawdzić jak duża ilość pierwiastków biogennych jest magazynowana w osadach dennych po procesie oczyszczania oraz opracować nowy sposób ochronny zbiorników wodnych.

Poza pracą naukową moimi zainteresowaniami są: żeglarstwo, górskie wędrówki oraz fotografia.

Rafał Karczmarczyk

Inżynieria środowiska

Doktoranci 2021

Nauki biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

 Nauki teologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

Rolnictwo i ogrodnictwo

 Nauki medyczne

 Inżynieria lądowa i transport

Nauki biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 Nauki Prawne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

 Zootechnika i rybactwo

 Inżynieria Mechaniczna

Ekonomia i finanse

 Nauki biologiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zootechnika i rybactwo

Inżynieria Mechaniczna

Nauki biologiczne

Językoznastwo