Jestem absolwentką Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Historia, na którym uzyskałam specjalność nauczycielską, archiwistyczną i turystyczną. Moje zainteresowania naukowe to generalnie historia medycyny i chorób w epoce nowożytnej na ziemiach polskich. Przedmiotem moich badań jest polskie piśmiennictwo tego okresu, ilustrujące postawy i nastroje naszych przodków w obliczu choroby, cierpienia czy śmierci.

W wolnym czasie zawsze spotkasz mnie z dobrą książką (nie tylko historyczną).

Patrycja Mierzyńska

Historia

Doktoranci 2021

Nauki biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

 Nauki teologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

Rolnictwo i ogrodnictwo

 Nauki medyczne

 Inżynieria lądowa i transport

Nauki biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 Nauki Prawne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

 Zootechnika i rybactwo

 Inżynieria Mechaniczna

Ekonomia i finanse

 Nauki biologiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zootechnika i rybactwo

Inżynieria Mechaniczna

Nauki biologiczne

Językoznastwo