W swojej pracy łączę zagadnienia z zakresu fizjologii roślin oraz fitopatologii. Prowadzę badania nad możliwością zastosowania nanocząstek metali i biokompozytów w ochronie roślin przed patogenami grzybowymi. W mojej pracy doktorskiej zamierzam określić ich skuteczność fungistatyczną, a także zbadać, jak obecność nanocząstek oraz fitopatogenicznych grzybów wpłynie na kiełkujące nasiona grochu na poziomie fizjologicznym, ultrastrukturalnym oraz metabolomicznym.

Badania do moje pracy doktorskiej prowadzę w ramach projektu „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra – BIOG-NET” finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu TEAM-NET.

Karolina Stałanowska

NAUKI BIOLOGICZNE

Doktoranci 2021

Nauki biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

 Nauki teologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

Rolnictwo i ogrodnictwo

 Nauki medyczne

 Inżynieria lądowa i transport

Nauki biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 Nauki Prawne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

 Zootechnika i rybactwo

 Inżynieria Mechaniczna

Ekonomia i finanse

 Nauki biologiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zootechnika i rybactwo

Inżynieria Mechaniczna

Nauki biologiczne

Językoznastwo