Jestem absolwentem Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, a licencjat uzyskałem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Moja praca badawcza wynika ze służby w harcerstwie, gdzie pełnię funkcję instruktorską. Zaangażowanie młodzieży w harcerstwo może wpisywać się w holistyczną rolę rozwoju człowieka. Jak dotąd nikt nie podjął się całościowego opracowania problematyki wychowania religijnego harcerek i harcerzy ZHR na podstawie badań teoretyczno-empirycznych. W badaniach szczególnie pragnę skupić się na środowisku Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej działającego na terenie Warmii i Mazur w okresie 1983-2021. Wolny czas spędzam podejmując służbę na rzecz wychowania młodzieży. Z zamiłowania jestem przewodnikiem turystycznym po Warmii, pracuję także jako prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym HOSIANUM w Olsztynie.

Ks. Radosław Czerwiński

Teologia

Doktoranci 2021

Nauki biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

 Nauki teologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

Rolnictwo i ogrodnictwo

 Nauki medyczne

 Inżynieria lądowa i transport

Nauki biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 Nauki Prawne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

 Zootechnika i rybactwo

 Inżynieria Mechaniczna

Ekonomia i finanse

 Nauki biologiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zootechnika i rybactwo

Inżynieria Mechaniczna

Nauki biologiczne

Językoznastwo