Prowadzone przeze mnie badania opierają się na analizie zachowań danieli zwyczajnych w celu określenia przydatności poszczególnych osobników do chowu fermowego. Ponadto chciałabym wykazać, czy temperatura oka zobrazowana termowizyjnie może być dodatkowym kryterium oceny reakcji stresowej u tego gatunku.

Jagoda Czajkowska

Zootechnika i rybactwo

Doktoranci 2021

Nauki biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

 Nauki teologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

Rolnictwo i ogrodnictwo

 Nauki medyczne

 Inżynieria lądowa i transport

Nauki biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 Nauki Prawne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

 Zootechnika i rybactwo

 Inżynieria Mechaniczna

Ekonomia i finanse

 Nauki biologiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zootechnika i rybactwo

Inżynieria Mechaniczna

Nauki biologiczne

Językoznastwo