Jestem absolwentem Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, na którym też zdobyłem tytuł najpierw inżyniera, a następnie magistra rolnictwa w specjalizacji ochrony roślin. Idąc dalej zdecydowałem się na podjęcie studiów w Szkole Doktorskiej UWM. Doktorat realizuję w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej. Celem planowanych badań będzie określenie wpływu i skuteczności chemicznych oraz biologicznych metod ochrony roślin na stan zdrowotny pszenicy jarej i rzepaku jarego w różnych fazach rozwojowych roślin oraz określenie efektywności plonochronnej zabiegów ochrony. Ocena skuteczności danej metody będzie polegała na wykorzystaniu technik laboratoryjnych i molekularnych którym poddane zostaną wybrane części roślin.

Moim hobby jest piłka nożna, pszczelarstwo oraz szeroko pojęte rolnictwo.

Bartłomiej Porzuc

Rolnictwo i leśnictwo

Doktoranci 2021

Nauki biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

 Nauki teologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

Rolnictwo i ogrodnictwo

 Nauki medyczne

 Inżynieria lądowa i transport

Nauki biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 Nauki Prawne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

 Zootechnika i rybactwo

 Inżynieria Mechaniczna

Ekonomia i finanse

 Nauki biologiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zootechnika i rybactwo

Inżynieria Mechaniczna

Nauki biologiczne

Językoznastwo