Jestem absolwentką kierunku biotechnologia Wydziału Biologii i
Biotechnologii oraz kierunku ochrona środowiska Wydziału Nauk o
Środowisku. Obecnie pracuje na stanowisku technologa oraz jestem
doktorantką w Katedrze Farmakologii i Toksykologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Prowadzone przeze mnie badania dotyczą farmakokinetyki pochodnych izoksazoliny oraz interakcji farmakokinetycznych z lekami stosowanymi w leczeniu inwazji pasożytniczych u zwierząt. Metodą analityczną stosowaną przeze mnie w laboratorium jest ultra-wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (UPLC-MS/MS).


Zainteresowania: farmakologia, farmacja, ochrona środowiska oraz
aranżacja wnętrz.

Paulina Markowska-Buńka

Weterynaria

Doktoranci 2021

Nauki biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

 Nauki teologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

Rolnictwo i ogrodnictwo

 Nauki medyczne

 Inżynieria lądowa i transport

Nauki biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 Nauki Prawne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

 Zootechnika i rybactwo

 Inżynieria Mechaniczna

Ekonomia i finanse

 Nauki biologiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zootechnika i rybactwo

Inżynieria Mechaniczna

Nauki biologiczne

Językoznastwo