Przedmiotem mojej pracy doktorskiej jest analiza morfometryczna oraz gęstości komórek nerwowych wybranych struktur mózgowia związanych z kontrolą ruchu w nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi na modelu szczurzym. W wolnym czasie wybieram literaturę faktu oraz dobrą muzykę.

Ewelina Bogańska-Chomczyk

Nauki medyczne

Doktoranci 2021

Nauki biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

 Nauki teologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

Rolnictwo i ogrodnictwo

 Nauki medyczne

 Inżynieria lądowa i transport

Nauki biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 Nauki Prawne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

 Zootechnika i rybactwo

 Inżynieria Mechaniczna

Ekonomia i finanse

 Nauki biologiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zootechnika i rybactwo

Inżynieria Mechaniczna

Nauki biologiczne

Językoznastwo