Jestem doktorantką na Katedrze Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Moje badania dotyczą wirusologii gołębi ozdobnych i sportowych.

Jako obrączkarz współpracuję ze Stacją Ornitologiczną Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w pozyskiwaniu danych służących badaniom wędrówek dzikich ptaków Polski.

Poza pracą naukową wykonuję zawód lekarza weterynarii, zajmując się głównie medycyną ptaków i małych ssaków.

Oprócz tego tworzę ilustracje techniką cyfrową, spędzam godziny na rowerze i słucham doom metalu.

Ewa Łukaszuk

Weterynaria

Doktoranci 2021

Nauki biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

 Nauki teologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

Rolnictwo i ogrodnictwo

 Nauki medyczne

 Inżynieria lądowa i transport

Nauki biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 Nauki Prawne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

 Zootechnika i rybactwo

 Inżynieria Mechaniczna

Ekonomia i finanse

 Nauki biologiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zootechnika i rybactwo

Inżynieria Mechaniczna

Nauki biologiczne

Językoznastwo