Przedmiotem moich badań jest wpływ antybiotyków na fizjologię i biochemię roślin. Jako materiał badawczy wykorzystuję rzęsę drobną (Lemna minor). Będę obserwował zmiany zachodzące w morfologii roślin, ekspresji białek, poziomie chlorofilu i aktywności enzymów odpowiedzialnych za reakcje na stres. 

Jan Kamiński

Nauki biologiczne

Doktoranci 2021

Nauki biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

 Nauki teologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

Rolnictwo i ogrodnictwo

 Nauki medyczne

 Inżynieria lądowa i transport

Nauki biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 Nauki Prawne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

 Zootechnika i rybactwo

 Inżynieria Mechaniczna

Ekonomia i finanse

 Nauki biologiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zootechnika i rybactwo

Inżynieria Mechaniczna

Nauki biologiczne

Językoznastwo