W swojej dotychczasowej pracy naukowej zajmowałam się badaniem tłuszczu mlekowego, poza oceną ilościową i jakościową, podjęłam się określenia wpływu stosowania koncentratów mlecznych na skład i jakość wyrobów niskotłuszczowych do smarowania pieczywa.

Kontynuując swoją pracę naukową zajmę się badaniem autentyczności składu i właściwości produktów mleczarskich, czyli ich jakości. Moim zadaniem, będzie opracowanie narzędzia do weryfikacji autentyczności produktów żywnościowych, opartego na technologii relaksometrii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). Przedmiotem moich badań będą układy molekularne o dużej złożoności (min.: miksy tłuszczowe i sery dojrzewające).  

Moje prywatne zainteresowania obejmują rynek finansowy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W wolnym czasie od codziennych obowiązków lubię gotować i czytać książki z segmentu kryminałów.

Monika Małkowska

Technologia Żywności i Żywienia

Doktoranci 2021

Nauki biologiczne

Technologia żywności i żywienia

Zootechnika i rybactwo

 Nauki teologiczne

Rolnictwo i ogrodnictwo

Rolnictwo i ogrodnictwo

 Nauki medyczne

 Inżynieria lądowa i transport

Nauki biologiczne

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 Nauki Prawne

Weterynaria

Technologia żywności i żywienia

nauki medyczne

 Zootechnika i rybactwo

 Inżynieria Mechaniczna

Ekonomia i finanse

 Nauki biologiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zootechnika i rybactwo

Inżynieria Mechaniczna

Nauki biologiczne

Językoznastwo