Formularz Kandydata na Promotora

 Promotor

 

Imię i Nazwisko

Piotr Chlebowicz

Stopień, tytuł naukowy

Doktor habilitowany

Numer ORCID

https://orcid.org/0000-0002-9553-7665

Katedra

Kryminologii i Kryminalistyki

Wydział

Prawa i Administracji

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

661 662 690

E-mail

piotr.chlebowicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Chlebowicz

Dyscyplina naukowa

Nauki prawne, Nauki o bezpieczeństwie

Wskaźniki dorobku naukowego

1.        Liczba publikacji naukowych WsS/Scopus

2.        Liczba cytowani (WoS/Scopus) bez autocytowań

3.        Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.        Liczba cytowań (Google Scholar)

113

5.        Indeks Hirscha (Google Scholar)

6.        Liczba wypromowanych doktorantów

0

7.         Liczba doktorantów pod opieką

2

8.        Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

Polskim

Tak

b.

zagranicznym

Tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.       Przestępczość zorganizowana, Terroryzm, Służby specjalne

2.       Kryminologia

3.       Problematyka prawa dowodowego z uwzględnieniem roli analizy kryminalnej, opinii psychiatryczno-sądowych. Problematyka niepoczytalności w prawie karnym

4.       Problematyka zwalczania przestępczości

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.        Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Nie

2.        Czy w Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  TAK