Supervisor Candidate Form

Scientific Disciplines

 Promotor

 

Imię i Nazwisko

Piotr Chlebowicz

Stopień, tytuł naukowy

Doktor habilitowany

Numer ORCID

https://orcid.org/0000-0002-9553-7665

Katedra

Criminology and Criminalistics

Wydział

Law and Administration

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

661 662 690

E-mail

piotr.chlebowicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Chlebowicz

Dyscyplina naukowa

Legal sciences, Security studies

Wskaźniki dorobku naukowego

1.        Liczba publikacji naukowych WsS/Scopus

2.        Liczba cytowani (WoS/Scopus) bez autocytowań

3.        Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.        Liczba cytowań (Google Scholar)

113

5.        Indeks Hirscha (Google Scholar)

6.        Liczba wypromowanych doktorantów

0

7.         Liczba doktorantów pod opieką

2

8.        Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

Polskim

Yes

b.

zagranicznym

Yes

Research topics offered to candidates

1.       Organized crime, Terrorism, Secret services

2.       Criminology

3.       Evidence law including insanity of criminal

4.       Fight crime

Funds or special equipment needed for research

1.        Whether there are funds for research ?  No

2.        Czy w Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  Yes