Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

 

Imię i Nazwisko

Marcin Dąbrowski

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab.

Numer ORCID

https://orcid.org/….

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie

Wydział

Prawa i Administracji

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Tel.

509 638 876

E-mail

marcin.dabrowski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

brak

Dyscyplina naukowa

Nauki prawne

Wskaźniki dorobku naukowego

1.        Liczba publikacji naukowych WsS/Scopus

2.        Liczba cytowani (WoS/Scopus) bez autocytowań

3.        Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.        Liczba cytowań (Google Scholar)

87

5.        Indeks Hirscha (Google Scholar)

5

6.        Liczba wypromowanych doktorantów

0

7.         Liczba doktorantów pod opieką

1

8.        Podejmę się opieki nad doktorantem

tak

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

Tak (anglojęzyczny)

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1. prawo konstytucyjne

2. prawa i wolności człowieka i obywatela,

4. teoria prawa

4. teoria prawa konstytucyjnego

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.        Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Nie

2.        Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak