Supervisor Candidate Form

Scientific Disciplines

 

Promotor

 

Imię i Nazwisko

Marcin Dąbrowski

Stopień, tytuł naukowy

Phd with habilitation

Numer ORCID

https://orcid.org/0000-0001-8780-9715

Zakład/Katedra/Instytut

Department of Constitutional Law and Science about the State

Wydział

Law and Administration

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Tel.

509 638 876

E-mail

marcin.dabrowski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

 ——

Dyscyplina naukowa

Legal sciences

Wskaźniki dorobku naukowego

1.        Liczba publikacji naukowych WsS/Scopus

2.        Liczba cytowani (WoS/Scopus) bez autocytowań

3.        Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.        Liczba cytowań (Google Scholar)

87

5.        Indeks Hirscha (Google Scholar)

5

6.        Liczba wypromowanych doktorantów

0

7.         Liczba doktorantów pod opieką

1

8.        Podejmę się opieki nad doktorantem

yes

a.

polskim

yes

b.

zagranicznym

Yes (only in English)

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1. constitutional law

2. human rights and freedoms,

4. theory of law

4. theory of constitutonal law

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.        Czy są środki na pokrycie kosztów badań?      No

2.        Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?   Yes