Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Zdzisław Józef Żywica

Stopień, tytuł naukowy

Profesor UW-M

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-3403-5108

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Nauk Biblijnych

Wydział

Teologii

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

Tel.

606 286578

E-mail

zdzislaw.zywica@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

xxxxxxxxxxxxxx

Dyscyplina naukowa

Teologia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

24

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

25

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

3

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

25

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

3

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

polskim

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Ewangelie synoptyczne.

2.                    Corpus Paulinum

3.                    Tora (Pentateuch)

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak.