Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Tomasz Stenzel

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-6268-9841

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Chorób Ptaków

Wydział

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 667 458 880

E-mail

tomasz.stenzel@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Tomasz-Stenzel

Dyscyplina naukowa

Weterynaria

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

56/58

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

210/252

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

10/11

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

495

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

13

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Rola rekombinacji w ewolucji wirusów

2.                    Wirusy immunosupresyjne ptaków

3.                    Epidemiologia wybranych chorób zakaźnych u ptaków domowych

4.                    Występowanie zakaźnych czynników chorobotwórczych u ptaków dzikich

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak