Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Tomasz Maślanka

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-3807-0149

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Farmakologii i Toksykologii

Wydział

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Tel.

89 524 6145

E-mail

tomasz.maslanka@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Tomasz-Maslanka-2

Dyscyplina naukowa

Weterynaria

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus

62/57

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

306/320

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

10/11

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

551

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

12

6. Liczba wypromowanych doktorów

3 (2x jako promotor; 1x jako promotor pomocniczy)

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Farmakologiczna manipulacja powstawania i aktywności limfocytów T regulatorowych.

2.                    Badania nad nowymi strategiami leczenia astmy alergicznej.

3.                    Farmakokinetyka oraz interakcje farmakokinetyczne leków przeciwpasożytniczych.

4.                    Badania na mechanizmami determinującymi farmakokinetykę fluorochinolonów.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak