Formularz Kandydata na Promotora

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Tomasz Kulik

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-9951-0873

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

Wydział

Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Tel.

730 101 165

E-mail

tomasz.kulik@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Tomasz-Kulik

Dyscyplina naukowa

Nauki Przyrodnicze

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

39/42

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

474/582

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

15/15

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1087

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

18

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

0

b.

zagranicznym

1

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Patogenomika grzybów z rodzaju Fusarium

2.                     

3.                     

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Wniosek o finansowanie badań zostanie złożony w czerwcu 2022 w ramach konkursu OPUS.

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak