Formularz Kandydata na Promotora

 Promotor

Imię i Nazwisko

Stanisław Kamiński

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-3909-4959

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Genetyki Zwierząt

Wydział

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Uniwersytet                                               Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 89 5234714

E-mail

stanislaw.kaminski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Zootechnika i Rybactwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

85/102

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

673/924

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

14/17

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

6. Liczba wypromowanych doktorów

6

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

X

b.

zagranicznym

X

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Genomiczna różnorodność rodziny Bovidae oparta na gatunkach udomowionych

             i dziko żyjących

2.                    Intrageniczne i intergeniczne haplotypy genów białek mleka i ich wpływ na zawartość kazeiny w mleku krów rasy holsztyńskiej

3.                    Podłoże genomiczne obniżonej płodności (subfertility) u buhajów rasy holsztyńskiej

4.                    Genomiczna architektura temperament u krów rasy holsztyńskiej

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

Tak, ale na pokrycie kosztów badań wstępnych w zakresie środków przyznawanych corocznie na podtrzymanie potencjału badawczego jednostki (dawniej badania statutowe)

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

Tak.