Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Sławomir Ciesielski

Stopień, tytuł naukowy

profesor

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-9084-9782

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska

Wydział

Geoinżynierii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 41 62

E-mail

slawomir.ciesielski@uwm.edu.pl

Osobista strona www

Konto w serwisie ResearchGate

www.researchgate.net/profile/Slawomir-Ciesielski

Dyscyplina naukowa

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka; Nauki Biologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

69/73

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

875/895

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

19/20

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

1488

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

23

6. Liczba wypromowanych doktorów:

4

7. Liczba doktorantów pod opieką:

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

tak

b. zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Waloryzacja odpadów olejowych poprzez mikrobiologiczną syntezę biosurfaktantów

2.                 Wpływ stresu na kształtowanie się i aktywność ryzobiomu podczas procesów fytoremediacji

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK