Formularz Kandydata na Promotora

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Ryszard Hajduk

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-8012-2184

Zakład/Katedra/Instytut

Teologii Pastoralnej I Katechetyki

Wydział

Teologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Tel.

694496907

E-mail

ryszard.hajduk@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Ryszard-Hajduk

Dyscyplina naukowa

Teologia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

77

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

5

6. Liczba wypromowanych doktorów

5

7. Liczba doktorantów pod opieką

3

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

x

b.

zagranicznym

x

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Teologia pastoralna

2.                    Teologia ewangelizacji

3.                    Homiletyka

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK