Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Roman Jurkowski

Stopień, tytuł naukowy

profesor

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-3424-0307

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Historii Powszechnej

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

606 928 876

E-mail

roman.jurkowski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

historia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

7

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

1

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

143

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

6

6. Liczba wypromowanych doktorów

2

7. Liczba doktorantów pod opieką

3

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

tak

a.

polskim

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Historia Ziem Zabranych w latach 1795 do 1918.

2.                 Ziemiaństwo Polskie na kresach wschodnich w XIX wieku.

3.                 Parlamentarzyści polscy w Dumie Państwowej Imperium Rosyjskiego 1906-1918.

4.                  

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Nie

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak