Formularz Kandydata na Promotora

 Promotor

Imię i Nazwisko

Renata Makarewicz

Stopień, tytuł naukowy

doktor habilitowany

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-8745-4125

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Języka Polskiego/Instytut Językoznawstwa

Wydział

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

505 605 722

E-mail

renata.makarewicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

językoznawstwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

34

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

3

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

x

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Językoznawstwo polonistyczne

2.                    Lingwistyka edukacyjna, komunikacja w edukacji

3.                    Dysleksja w opisie językoznawczym

4.                    Polska ortografia i interpunkcja

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?