Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Rajmund Sokół

Stopień, tytuł naukowy

prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-6087-2351

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

Wydział

Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 47 63

E-mail

rajmund.sokol@uwu.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

tak

Dyscyplina naukowa: weterynaria

Można wybrać do dwóch dyscyplin spośród reprezentowanych w Szkole Doktorskiej

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus

43/67

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

128/217

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

7/7

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

288

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

9

6. Liczba wypromowanych doktorów

3

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

1

a. Patrycja Pluta

polskim

1

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Apipatologia i zwalczanie chorób pszczół

2.                     

3.                     

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak