Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Radosław Gross

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-4190-5415

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Historii Polski

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

665691026

E-mail

radoslaw.gross@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate


Dyscyplina naukowa

Historia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

5

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

1

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

1

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

6

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

1

6. Liczba wypromowanych doktorów:

1 (jako promotor pomocniczy)

7. Liczba doktorantów pod opieką:

1 (jako promotor pomocniczy)

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

tak

b. zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Historia gospodarcza Polski po 1945 roku

2.                 Przemiany społeczne i polityczne w Polsce po 1945 roku

3.                 Dzieje wsi polskiej w XX wieku

4.                 Ruch młodzieżowy i oświata w Polsce po 1945 roku

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Nie

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak