Formularz Kandydata na Promotora

 Promotor

Imię i Nazwisko

MARCIN ZIELIŃSKI

Stopień, tytuł naukowy

prof. dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-1132-1013

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska

Wydział

Geoinżynierii

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 524 41 24

E-mail

marcin.zielinski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Marcin-Zielinski-6

Dyscyplina naukowa

Inżynieria Środowiska Energetyka i Górnictwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

115/118

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

694/703

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

15/15

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1467

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

16

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Produkcja energii w oparciu o procesy fermentacyjne

2.                    Biomasa glonów – produkcja i wykorzystanie

3.                     

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK