Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Piotr Srokosz

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-2869-5292

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Inżynierii Budowlanej

Wydział

Geoinżynierii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 89 523 47 59

E-mail

piotr.srokosz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://www.uwm.edu.pl/edu/piotrsrokosz/index.htm

https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Srokosz

Dyscyplina naukowa

Inżynieria Lądowa i Transport

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

12/19

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

39/41

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

4/4

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

128

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

6

6. Liczba wypromowanych doktorów:

1

7. Liczba doktorantów pod opieką:

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

TAK

b. zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Budownictwo infrastrukturalne

2.                 Optymalizacja procesów związanych ze stabilizacją gruntów

3.                 Aspekty środowiskowe inwestycji budowlanych

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?                           TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?                                                                          TAK