Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Piotr Sołowiej

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab.

Numer ORCID 

0000-0002-6840-0962

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki

Wydział

Wydział nauk Technicznych

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 502163913

E-mail

pit@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Inżynieria mechaniczna

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

73

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

59

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

5

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

271

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

8

6. Liczba wypromowanych doktorów:

0

7. Liczba doktorantów pod opieką:

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

tak

b. zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

Proponowany temat badawczy:

1. Utylizacja paneli fotowoltaicznych z odzyskiem wartościowych surowców.

2. Optymalizacja pracy małej elektrowni wodnej na podstawie przepływów

Zainteresowania naukowe promotora:

Maszyny i urządzenia w energetyce odnawialnej, utylizacja odpadów, energetyczne wykorzystanie biomasy.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Planowane jest aplikowanie do ministerialnego programu „Doktorat wdrożeniowy”