Formularz Kandydata na Promotora

 Promotor

Imię i Nazwisko

Paweł Janiszewski

Stopień, tytuł naukowy

prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-4654-7805

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa

Wydział

Bioinżynierii Zwierząt

Uniwersytet

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Tel.

784-335-448, 89-5234442

E-mail

janisz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

www.paweljaniszewski.pl

https://www.researchgate.net/profile/Pawel-Janiszewski-2

Dyscyplina naukowa

Zootechnika i rybactwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

33/40

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

294/330

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

9/9

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

x

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Zagadnienia z zakresu behawioru danieli i jeleni utrzymywanych fermowo.

2.                    Tematyka dotycząca zastosowania termowizji w hodowli fermowej jeleniowatych.

3.                     

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?    Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak