Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Paweł Brym

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-1896-7610.

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Genetyki Zwierząt

Wydział

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 (89) 523 49 82

E-mail

pawbrym@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Zootechnika i Rybactwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

30/31

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

286/294

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

9/9

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

X

b.

zagranicznym

X

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Genetyczne aspekty odpowiedzi zapalnej w gruczole mlekowym u bydła

2.                     

3.                     

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

Tak, ale na pokrycie kosztów badań wstępnych w zakresie środków przyznawanych corocznie na podtrzymanie potencjału badawczego jednostki (dawniej badania statutowe)

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

Tak