Formularz Kandydata na Promotora

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Nelson Jorge Ribeiro Duarte

Stopień, tytuł naukowy

doktor –  Entrepreneurial Strategies and Local Sustainability: The region of Vale do Sousa; profesor uczelni

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-4156-7922

Zakład/Katedra/Instytut

Business Sciences Department
Researcher at INESCTEC – www.inesctec.pt

Wydział

School of Management and Technology

www.estg.ipp.pt

Uniwersytet                                          Porto Polytechnic, Portugal  www.ipp.pt

Tel.

+ 351 314002

+351 914001376

E-mail

nduarte@estg.ipp.pt

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://sites.google.com/view/nelsonduarte

https://www.researchgate.net/profile/Nelson-Duarte-2

Dyscyplina naukowa

Ekonomia i Finanse

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

16

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

31

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

WoS: 4

Scopus: 4

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

177

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

7

6. Liczba wypromowanych doktorów:

7. Liczba doktorantów pod opieką:

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

Tak (Rozprawa doktorska w języku angielskim)

b. zagranicznym

Tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                Finansowe skutki transformacji cyfrowej w polskim i portugalskim systemie opieki zdrowotnej

2.               Uwarunkowania wykorzystania technologii cyfrowej w podmiotach leczniczych i jej wpływ na ich kondycję finansową

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak