Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Michał Wojciechowski

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-5658-7512

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej  i Nauk Biblijnych

Wydział

Wydział Teologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Tel.

602444201

E-mail

m.wojciechowski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Michal-Wojciechowski-5

Dyscyplina naukowa

Nauki teologiczne, historia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

9

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

2

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

1

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

409

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

9

6. Liczba wypromowanych doktorów

2

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Biblia

2.                    Chrześcijaństwo starożytne (w tym jego tło greckie)

3.                    Etyka społeczna i gospodarcza

4.                    Świeccy w Kościele

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak