Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Marzenna Nowicka

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab., profesor uczelni

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-0032-9944

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji/Instytut Nauk Pedagogicznych

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

694 921 990

E-mail

marzenna.nowicka@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Pedagogika

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

262

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

5

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.       Dzieciństwo i kultura dziecięca w świecie współczesnym

2.       Wyzwania edukacji szkolnej w cyfrowym świecie

3.       Dziecięca aktywność online

4.       Procesy socjalizacji dziecka w szkole

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Nie

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak