Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Marta Damszel

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-5479-1432

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej

Wydział

Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89523 45 46, 604976370

E-mail

marta.damszel@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

brak

https://www.researchgate.net/profile/Marta-Damszel

Dyscyplina naukowa

rolnictwo i ogrodnictwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

22/22

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

81/86

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

5/6

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

169

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

7

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

1

a.

polskim

Tak 1

b.

zagranicznym

Nie 0

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

Efektywność chemicznych i biologicznych metod w ograniczaniu patogenów pszenicy i rzepaku.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak, udział subwencji tematu badawczego

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak, zasoby Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej