Formularz Kandydata na Promotora

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Małgorzata Tańska

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-7236-0369

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych

Wydział

Wydział Nauki o Żywności

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 89 523 41 13

E-mail

m.tanska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata-Tanska/4

Dyscyplina naukowa

Technologia żywności i żywienia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

50

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

492

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

16

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1188

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

19

6. Liczba wypromowanych doktorów

1 (promotor pomocniczy)

7. Liczba doktorantów pod opieką

4

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

1

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

Opracowanie technologii (formy dodatku i etapu suplementacji) najefektywniejszego wprowadzania lipofilnych składników bioaktywnych do wyrobów cukierniczych (ciastka, czekolady, wafelki)

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

Tak