Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Małgorzata Baćmaga

Stopień, tytuł naukowy

doktor habilitowany

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-3322-1304

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii

Wydział

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 44 39

E-mail

m.bacmaga@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

nie

https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata-Bacmaga

Dyscyplina naukowa

rolnictwo i ogrodnictwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

38/38

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

229/362

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

12/12

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

549

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

14

6. Liczba wypromowanych doktorów

1 (promotor pomocniczy)

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Ocena oddziaływania wybranych pestycydów na mikrobiologiczne i biochemiczne parametry gleby.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

Planowane zadanie badawcze będzie finansowane z subwencji na badania. Ponadto doktorant będzie ubiegał się o dofinansowanie badań z zewnętrznych środków.

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

 

Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii posiada odpowiednią infrastrukturę i zasoby do realizacji zaplanowanego zadania badawczego.